Mühasibat, Vergi və Biznes Həlləri

“Me Consulting” MMC 2021-ci ildə təsis olunmuş, mühasibat uçot, audit və hüquq xidmətlərini göstərən şirkətdir. Şirkətimizinin əməkdaşları müştərilərə düzgün mühasibat uçotunun qurulmasında hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır. Təcrübəmi istehsalat, pərakəndə, kənd təsərrüfatı, xidmət, tikinti və bir çox digər sektorları əhatə edir. Məsuliyyət, məxfilik və səlahiyyətlərin icrasına zəmanət və müştərilərin maraqları həmişə prioritetlərimiz olub.

Suallarınızı cavablandırmaqdan məmnun olarıq!

AUDİT XİDMƏTİ

Maliyyə hesabatlarının auditi

Verği hesabatlarının auditi

MHBS-ə uyğun audit

Maliyyə hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi

Razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi

VERGİ XİDMƏTİ VƏ HÜQUQ MƏSLƏHƏTİ

Ümumi vergi və hüquq məsləhəti xidmətləri və dövlət orqanları tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı peşəkar dəstək

Korporativ, ƏDV, şəxsi və sair vergilərlə bağlı xidmətlər

Transfert qiymətqoyma

Əmək haqqı xidmətləri

Müxtəlif təşkilati-hüquqi formalara sahib şirkətlərin yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi

Mülki-hüquqi müqavilələrin hazırlanması, mövcud müqavilələrə hüquqi rəylərin verilməsi

Azadolma sertifikatlarının, fərdi icazələrin və s. alınması

Vergi mübahisələrinin həlli

KONSALTİNQ XİDMƏTİ

Qiymətləndirmə xidmətləri

İqtisadi araşdırma və konsaltinq

Daxili audit

Menecment hesabatları

Biznes və sahibkarlıq strukturları üzrə məsləhət

Mühasibat (MHBS) təlimlərinin təşkili

MÜHASİBATLIQ XİDMƏTLƏRİ

MHBS-ə uyğun olaraq gündəlik mühasibat xidmətlərinin göstərilməsi

Hesabatların hazırlanması və dövlət orqanlarına təqdim edilməsi

Mühasibat uçotunun qurulması və optimizasiyası

Vergi hesabatlarının hazırlanması

Əsas vəsaitlərin inventarizasiyası

HR İNSAN RESURSLARI XİDMƏTLƏRİ

 • İşçilərin şəxsi fayllarının yaradılması və idarə olunması, iş vaxtının uçotuna nəzarət, işə qəbul və işdən azad edilmə ilə əlaqədar sənədləşmələrin təşkili
 • Bütün vəzifələr üzrə vəzifə təlimatlarının hazırlanmasının təmin olunması
 • Elektron hökumət portalında (E-GOV) tələb olunan əməliyyatların icrası
 • İşçilərin sosial və icbari sığortası prosedurları
 • Xarici vətəndaşların işə qəbul prosesini təşkil etmək, onlara müvəqqəti, daimi yaşamaq icazələrinin, iş icazələrinin alınması
 • Məzuniyyət uçotunun aparılması
 • Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə bağlı hesablamaların aparılması
 • Əmək haqqının hesablanması prosesində iştirak
 • Aylıq, rüblük və illik olaraq müvafiq hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi
 • Əmək münasibətləri ilə bağlı hüquqi rəylərin verilməsi

ƏLAQƏ DETALLARI

Əlaqə formu

HR İNSAN RESURSLARI XİDMƏTLƏRİ

 • İşçilərin şəxsi fayllarının yaradılması və idarə olunması, iş vaxtının uçotuna nəzarət, işə qəbul və işdən azad edilmə ilə əlaqədar sənədləşmələrin təşkili
 • Bütün vəzifələr üzrə vəzifə təlimatlarının hazırlanmasının təmin olunması
 • Elektron hökumət portalında (E-GOV) tələb olunan əməliyyatların icrası
 • İşçilərin sosial və icbari sığortası prosedurları
 • Xarici vətəndaşların işə qəbul prosesini təşkil etmək, onlara müvəqqəti, daimi yaşamaq icazələrinin, iş icazələrinin alınması
 • Məzuniyyət uçotunun aparılması
 • Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə bağlı hesablamaların aparılması
 • Əmək haqqının hesablanması prosesində iştirak
 • Aylıq, rüblük və illik olaraq müvafiq hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi
 • Əmək münasibətləri ilə bağlı hüquqi rəylərin verilməsi

MÜHASİBATLIQ XİDMƏTLƏRİ

MHBS-ə uyğun olaraq gündəlik mühasibat xidmətlərinin göstərilməsi

Hesabatların hazırlanması və dövlət orqanlarına təqdim edilməsi

Mühasibat uçotunun qurulması və optimizasiyası

Vergi hesabatlarının hazırlanması

Əsas vəsaitlərin inventarizasiyası

KONSALTİNQ XİDMƏTİ

Qiymətləndirmə xidmətləri

İqtisadi araşdırma və konsaltinq

Daxili audit

Menecment hesabatları

Biznes və sahibkarlıq strukturları üzrə məsləhət

Mühasibat (MHBS) təlimlərinin təşkili

VERGİ XİDMƏTİ VƏ HÜQUQ MƏSLƏHƏTİ

Ümumi vergi və hüquq məsləhəti xidmətləri və dövlət orqanları tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı peşəkar dəstək

Korporativ, ƏDV, şəxsi və sair vergilərlə bağlı xidmətlər

Transfert qiymətqoyma

Əmək haqqı xidmətləri

Müxtəlif təşkilati-hüquqi formalara sahib şirkətlərin yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi

Mülki-hüquqi müqavilələrin hazırlanması, mövcud müqavilələrə hüquqi rəylərin verilməsi

Azadolma sertifikatlarının, fərdi icazələrin və s. alınması

Vergi mübahisələrinin həlli

AUDİT XİDMƏTİ

Maliyyə hesabatlarının auditi

Verği hesabatlarının auditi

MHBS-ə uyğun audit

Maliyyə hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi

Razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi